Tlumočení

Zajistíme pro vás tlumočení z a do více jak 30 světových jazyků kdekoliv po celém Brně. Tlumočnické služby nabízíme ve spolupráci s prověřenými a osvědčenými tlumočníky, kteří svému řemeslu skutečně rozumí a mají roky tlumočnických zkušeností. Víme, že správné tlumočení je v případě mezinárodních akcí jedním z nejdůležitějších prvků, a proto uděláme maximum proto, aby naše první spolupráce v oblasti tlumočnických služeb nebyla zdaleka tou poslední.

Díky opravdu široké síti našich tlumočníků poskytujeme všechny běžné typy tlumočnických služeb. Simultánní tlumočení je vhodné na seminářích a tlumočník při něm mluví přímo s řečníkem. Konsekutivní tlumočení je vhodnější pro obchodní jednání, kdy tlumočník překládá krátké úseky. Kromě toho jsme vám k dispozici ve chvíli, kdy potřebujete soudní tlumočení, tlumočení po telefonu nebo i dabing. A pokud je pro vás Brno malé, zajistíme i tlumočení s výjezdem.

Typy tlumočení

Simultánní tlumočení

Tlumočník mluví s projevem řečníka. Užívá se nejčastěji na konferencích a seminářích. Je to velmi náročný typ tlumočení a vyžaduje velké zkušenosti tlumočníka. Můžeme vám zajistit i kompletní vybavení k seminářům, včetně sálu.

Konsekutivní tlumočení

V tomto typu mluví řečník v krátkých úsecích a tlumočník je překládá do cizího jazyka. Nejčastěji se používá při obchodních jednáních a školeních.

Soudní tlumočení

Tlumočník je registrován příslušným krajským soudem ČR a má pro tuto činnost udělené oprávnění.

Tlumočení po telefonu

Kromě klasického tlumočení, kdy je tlumočník přítomen osobně, zajistíme také stále oblíbenější tlumočení po telefonu.

Tlumočení s výjezdem

V případě potřeby dlouhodobějšího tlumočení (nebo např. s výjezdem do zahraničí) je zákazník povinen zajistit tlumočníkovi náležité ubytování a stravu po celou dobu pobytu. Ceny takových tlumočení – s výjezdem po ČR nebo do zahraničí – se sjednávají individuálně.

Dabing

Zpracování cizojazyčných filmových dokumentů. Začíná úpravou – překladem originálního textu. Výsledkem je dialogový scénář, nové umělecké dílo v jazyce, do něhož se filmový dokument převádí, věrně odpovídající ideově uměleckým záměrům originálu a řešící současně všechny problémy dabingové transakce do jiného jazyka. Velká pozornost se věnuje výběru herců – dabérů. Obvykle jsou to rodilí mluvčí, kteří kromě dokonalé znalosti jazyka mají i potřebné předpoklady pro dabérskou práci.

Hostesky

Zajišťujeme slušně vypadající slečny se základní znalostí cizího jazyka na různé prezentace nebo recepce.

Ceník tlumočnických služeb

Základní sazba = 8 hodin

Hostesky se základní znalostí jazyka1000 Kč
Obchodní jednání2000 až 3000 Kč
Simultánní, konsekutivní tlumočení (přednášky apod)4000 až 5000 Kč
Kabinové tlumočení (2 tlumočníci)dle náročnosti 8000 až 11000 Kč