Tlumočení

Zajistíme pro vás tlumočení z a do více jak 30 světových jazyků kdekoliv po celém Brně. Tlumočnické služby nabízíme ve spolupráci s prověřenými a osvědčenými tlumočníky, kteří svému řemeslu skutečně rozumí a mají roky tlumočnických zkušeností. Víme, že správné tlumočení je v případě mezinárodních akcí jedním z nejdůležitějších prvků, a proto uděláme maximum proto, aby naše první spolupráce v oblasti tlumočnických služeb nebyla zdaleka tou poslední.

Díky opravdu široké síti našich tlumočníků poskytujeme všechny běžné typy tlumočnických služeb. Simultánní tlumočení je vhodné na seminářích a tlumočník při něm mluví přímo s řečníkem. Konsekutivní tlumočení je vhodnější pro obchodní jednání, kdy tlumočník překládá krátké úseky. Kromě toho jsme vám k dispozici ve chvíli, kdy potřebujete soudní tlumočení, tlumočení po telefonu nebo i dabing. A pokud je pro vás Brno malé, zajistíme i tlumočení s výjezdem.

Typy tlumočení

Simultánní tlumočení

Tlumočník mluví s projevem řečníka. Užívá se nejčastěji na konferencích a seminářích. Je to velmi náročný typ tlumočení a vyžaduje velké zkušenosti tlumočníka. Můžeme vám zajistit i kompletní vybavení k seminářům, včetně sálu.

Konsekutivní tlumočení

V tomto typu mluví řečník v krátkých úsecích a tlumočník je překládá do cizího jazyka. Nejčastěji se používá při obchodních jednáních a školeních.

Soudní tlumočení

Tlumočník je registrován příslušným krajským soudem ČR a má pro tuto činnost udělené oprávnění.

Tlumočení po telefonu

Kromě klasického tlumočení, kdy je tlumočník přítomen osobně, zajistíme také stále oblíbenější tlumočení po telefonu.

Tlumočení s výjezdem

V případě potřeby dlouhodobějšího tlumočení (nebo např. s výjezdem do zahraničí) je zákazník povinen zajistit tlumočníkovi náležité ubytování a stravu po celou dobu pobytu. Ceny takových tlumočení – s výjezdem po ČR nebo do zahraničí – se sjednávají individuálně.

Dabing

Zpracování cizojazyčných filmových dokumentů. Začíná úpravou – překladem originálního textu. Výsledkem je dialogový scénář, nové umělecké dílo v jazyce, do něhož se filmový dokument převádí, věrně odpovídající ideově uměleckým záměrům originálu a řešící současně všechny problémy dabingové transakce do jiného jazyka. Velká pozornost se věnuje výběru herců – dabérů. Obvykle jsou to rodilí mluvčí, kteří kromě dokonalé znalosti jazyka mají i potřebné předpoklady pro dabérskou práci.

Hostesky

Zajišťujeme slušně vypadající slečny se základní znalostí cizího jazyka na různé prezentace nebo recepce.

Ceník tlumočnických služeb

Základní sazba = 8 hodin

Hostesky se základní znalostí jazyka 1000 Kč
Obchodní jednání 2000 až 3000 Kč
Simultánní, konsekutivní tlumočení (přednášky apod) 4000 až 5000 Kč
Kabinové tlumočení (2 tlumočníci) dle náročnosti 8000 až 11000 Kč