Softwarové vybavení

Rozvoj technologií a softwaru nelze zastavit a profesionální překladatelská agentura se bez nich neobejde. S jejich pomocí jsme schopni snížit náklady a poskytovat tak překladatelské služby levněji a rychleji.

Překladatelské nástroje se dělí do dvou základních skupin, CAT a MT.

CAT (Computer Aided Translation)

Tento druh softwaru pomáhá překladateli zkvalitnit ale také zefektivnit práci. Umožňuje vytvářet slovníky a překladové paměti. Opakující se texty se ukládají do paměti a nemusí se tedy překládat znovu. Tak je zajištěna terminologická jednotnost všech překládaných dokumentů každého konkrétního zákazníka.

MT (Machine translation) / strojový překlad

Tento typ plně automatizovaného překladu je založen na nejnovější generaci neurálních překladačů a softwaru využívajícího AI (umělou inteligenci). V současné době má již tento software vysokou úroveň a lze jej aplikovat na některé druhy textů.

Výhody

Tento typ strojových překladů je vhodný pro obecně stereotypní a standardizované texty (technické manuály, právní dokumenty). Jazykový styl strojového překladu je velice jednoduchý až strohý. Je také postačující pro základní orientaci v přeloženém dokumentu.

Nevýhody

  • Vložené texty do volně dostupných strojových překladačů mohou být využívány třetí stranou. Není tak zachována důvěrnost informací.
  • Neupravený MT/strojový překlad často obsahuje vážné nedostatky – může jít k záměně významu, vypuštění slov či částí textu atd. Takové chyby mohou mít v některých oborech vážné důsledky (zejména tam, kde by chybný překlad mohl způsobit škody na majetku, zranění apod.). Proto je nutné každý strojový překlad pečlivě odkontrolovat, tedy provést korekturu neboli post-editaci strojového překladu.
  • MT/strojový překlad je vyloženě nevhodný u překladů stylisticky náročných kreativních textů.  MT/strojový překlad totiž vytváří strohý text, ale texty na webových stránkách anebo v prezentacích se snaží upoutat potenciálního klienta neotřelým a tvůrčím způsobem. 
  • MT/strojový překlad není zatím dostatečně kvalitní v některých jazykových kombinacích nebo i oborech, neboť není dostatek překládaných textů, tedy i dostatek podkladů pro vytrénování kvalitního MT enginu (strojového překladového systému).

Je vždy na rozhodnutí projektového manažera, aby určit, v jakém režimu se bude daný projekt překládat. Je samozřejmě možná i kombinace využití CAT nástrojů a MT nástrojů.