Severské

Dánština, Norština, Švédština

Jsou to severogermánské jazyky, které jsou si vzájemně srozumitelné.
Dánštinou hovoří kolem 5,5 milionu lidí, kromě vlastního Dánska jím hovoří i početné jazykové menšiny žijící v severoněmecké spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko, na Faerských ostrovech a v Grónsku. Švédštinou mluví kolem 10,5 milionů lidí především ve Švédsku a části Finska, hlavně na pobřeží a na Ålandech.
Překlady a tlumočení – Dánština

Finština, Estonština

Finštinou hovoří přibližně 5 milionů lidí. Bývá připodobňována k příbuzné maďarštině, ta je však od tohoto jazyka kromě podobných větných konstrukcí, základní slovní zásobě a základům morfologie značně odlišná. Z okolních jazyků je finštině velmi blízká např. estonština, která patří k baltofinské větvi ugrofinských jazyků.
Překlady a tlumočení – Finština

Litevština a Lotyština

Baltské jazyky jsou pro lingvisty velmi zajímavé, protože se v nich zachovalo mnoho archaických tvarů pocházejících z rané indoevropštiny. Baltská a slovanská větev se od sebe oddělily přibližně v 10. století př. n. l. Do té doby neexistoval jeden jazyk, ale mnoho různých nářečí.
Překlady a tlumočení – Litevština