Lokalizace dokumentace

Nabízíme kompletní překlad a grafické zpracování (DTP) dokumentace vytvořené pomocí programů FrameMaker, PageMaker, QuarkXpress, Corel, Photoshop aj. a jejich přizpůsobení odpovídající standardům a technickým požadavkům jednotlivých jazyků.