Soudní překlady

Soudní překlady a soudní překladatelé v Brně

Překlady soudních textů vyžadují vysoce profesionální přístup, který jde ruku v ruce s odborností překladatele. V každém větším městě, a Brno není výjimkou, je potřeba zkušeného překladatele, pro kterého jsou soudní překlady denním chlebem. My vám nabízíme dlouholeté zkušenosti a praxi našich soudních překladatelů a tlumočníků, na jejichž práci se můžete 100% spolehnout. Soudní překlady zajistíme i mimobrněnským zákazníkům, dokumenty mohou zaslat poštou a my je opět poštou zašleme zpět.

Soudní překladatelé

Nejen, že naši překladatelé vytváří maximálně kvalitní texty, které obsahem i smysluplností odpovídají výchozímu dokumentu; zároveň dodržují etické zásady a obsah dokumentů považují za přísně důvěrný. Soudní překlady, které nabízíme pro celé Brno (ale i pro další regiony a zahraniční zákazníky), obsahují všechny náležitosti: překlady jsou soudně ověřeny, sešity se zdrojovým textem a doplněné o tlumočnickou doložku s kulatým razítkem. Všechno hezky pohromadě ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu i ceně!

Často potřebuje klient nejen ověření správnosti překladu, ale také ověření pravosti zdrojového dokumentu (originálu). I toto našim klientům zařizujeme.

Elektronický soudní překlad

1. ledna 2021 nabyl v České republice účinnosti nový zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění zákona č. 166/2020 Sb., který nově umožňuje vyhotovení soudního překladu i v elektronické podobě – jako alternativu ke klasickému překladu v listinné podobě, se stejným účinkem a možností použití.

Podmínkou k jeho vyhotovení je podle zákona souhlas ze strany zadavatele a patřičná oprávnění soudního překladatele.

Elektronický soudní překlad bude vyhotoven ve formátu PDF/A, který je možné otevřít v jakémkoli standardním prohlížeči PDF, a bude opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem s připojeným certifikátem s údaji o překladateli a elektronickým časovým razítkem překladatele.

Platnost takto vyhotoveného překladu je 5 let (v závislosti na platnosti časového razítka překladatele). Po uplynutí této doby je však možné si platnost prodloužit (překlad přerazítkovat) nebo si jej nechat zkonvertovat po dobu platnosti do listinné podoby, a to i opakovaně (na jakékoli pobočce České pošty se službou Czech POINT – viz Autorizovaná konverze dokumentů).

Výhody elektronického soudního překladu

  • Úspora času a nákladů – překlad vám pošleme e-mailem nebo jinou elektronickou cestou, není nutné ho posílat poštou nebo si pro něj chodit na pobočku.
  • Bezpečnost – do překladu není možné zpětně nijak zasahovat, vedlo by to ke zneplatnění elektronického podpisu.
  • Flexibilita – stačí vám jedno vyhotovení.

Nevýhody elektronického soudního překladu

  • Je třeba si dopředu ověřit, zda daný úřad elektronické soudní překlady akceptuje. Vždy je ale možné si v případě potřeby nechat takový překlad zkonvertovat do listinné podoby.
  • Elektronický soudní překlad není možné opatřit apostilou. Pokud tedy budete potřebovat pro soudní překlad ještě vyšší ověření (pro použití v cizině), nechejte si překlad vyhotovit v klasické listinné podobě.
  • Překlad může být opatřen pouze jedním elektronickým podpisem, tj. musí být proveden pouze jedním překladatelem. V případě vícejazyčných dokumentů by překlad musel provést překladatel jmenovaný na všechny dané jazyky, jinak by bylo třeba jej vyhotovit v listinné podobě. Stejně tak by neměl být originál již opatřen elektronickým podpisem, jinak by došlo ke zneplatnění původního podpisu.

VIDIMACE, LEGALIZACE

Vidimace je úřední ověření skutečnosti, že opis nebo kopie listiny se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizace se používá pro ověření podpisu.

Vidimaci a legalizaci provádí NOTÁŘ nebo Kontaktní místo veřejné správy České pošty (CZECH POINT).

SUPERLEGALIZACE

Superlegalizace (neboli vyšší ověření listin) je ověření úřední listiny za účelem jejího použití v zahraničí. Superlegalizaci provádí  Ministerstvo spravedlnosti České republiky nebo Ministerstvo zahraničí. Superlegalizací se opatřují matriční dokumenty, jako jsou oddací listy a rodné listy, jichž je zapotřebí např. pro uzavření sňatku v zahraničí, dále pak výpisy z obchodního rejstříku (pro zakládání společností), diplomy (pro účely uznání vzdělání v zahraničí – nostrifikace), plné moci (pro provádění nejrůznějších právních úkonů) a řada dalších listin požadovaných při úředních úkonech v zahraničí.