Soudní překlady

Soudní překlady a soudní překladatelé v Brně

Překlady soudních textů vyžadují vysoce profesionální přístup, který jde ruku v ruce s odborností překladatele. V každém větším městě, a Brno není výjimkou, je potřeba zkušeného překladatele, pro kterého jsou soudní překlady denním chlebem. My vám nabízíme dlouholeté zkušenosti a praxi našich soudních překladatelů a tlumočníků, na jejichž práci se můžete 100% spolehnout. Soudní překlady zajistíme i mimobrněnským zákazníkům, dokumenty mohou zaslat poštou a my je opět poštou zašleme zpět.

 Soudní překladatelé

Nejen, že naši překladatelé vytváří maximálně kvalitní texty, které obsahem i smysluplností odpovídají výchozímu dokumentu; zároveň dodržují etické zásady a obsah dokumentů považují za přísně důvěrný. Soudní překlady, které nabízíme pro celé Brno (ale i pro další regiony a zahraniční zákazníky), obsahují všechny náležitosti: překlady jsou soudně ověřeny, sešity se zdrojovým textem a doplněné o tlumočnickou doložku s kulatým razítkem. Všechno hezky pohromadě ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu i ceně!

Často potřebuje klient nejen ověření správnosti překladu, ale také ověření pravosti zdrojového dokumentu (originálu). I toto našim klientům zařizujeme.

VIDIMACE, LEGALIZACE

Vidimace je úřední ověření skutečnosti, že opis nebo kopie listiny se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizace se používá pro ověření podpisu.

Vidimaci a legalizaci provádí NOTÁŘ nebo Kontaktní místo veřejné správy České pošty (CZECH POINT).

 

SUPERLEGALIZACE

Superlegalizace (neboli vyšší ověření listin) je ověření úřední listiny za účelem jejího použití v zahraničí. Superlegalizaci provádí  Ministerstvo spravedlnosti České republiky nebo Ministerstvo zahraničí. Superlegalizací se opatřují matriční dokumenty, jako jsou oddací listy a rodné listy, jichž je zapotřebí např. pro uzavření sňatku v zahraničí, dále pak výpisy z obchodního rejstříku (pro zakládání společností), diplomy (pro účely uznání vzdělání v zahraničí – nostrifikace), plné moci (pro provádění nejrůznějších právních úkonů) a řada dalších listin požadovaných při úředních úkonech v zahraničí.