Korektury textů

Korektura textu

používá se v případě, že potřebujete opravit a doplnit vámi vytvořený text. Např.: obchodní korespondence, email.

Korektury rodilým mluvčím

používá se v případech, kdy záleží nejen na gramatické, ale i stylistické správnosti překladu (fráze, lokální zvyklosti). Výsledný text bude perfektně srozumitelný i pro rodilé mluvčí dané země. Nezbytné při
lokalizaci.

Předtisková korektura

korektura textu před vydáním v jeho předtiskové verzi z hlediska typografické úpravy a typografických chyb. Používá se u textů určených k publikaci.