Korektury textů

Korektura textů se používá v případě, že potřebujete opravit a doplnit vámi vytvořený text. Např. obchodní korespondence, e-mail . . .