Korektury textů

Korektura textu

Korektura textu je nezbytným krokem k dosažení dokonalosti ve vašich písemných
projevech. Naše překladatelská agentura nabízí profesionální korektorské služby, které
zajistí, že váš text bude bezchybný a srozumitelný. Naši zkušení korektoři pečlivě kontrolují
pravopis, gramatiku, interpunkci i stylistiku, aby váš text nejen dobře vypadal, ale také
správně komunikoval vaši myšlenku. S našimi korekturami můžete mít jistotu, že váš text
bude reprezentativní a profesionální, což je klíčové pro úspěch v dnešním konkurenčním
prostředí.

Korektury rodilým mluvčím

používá se v případech, kdy záleží nejen na gramatické, ale i stylistické správnosti překladu (fráze, lokální zvyklosti). Výsledný text bude perfektně srozumitelný i pro rodilé mluvčí dané země. Nezbytné při
lokalizaci.

Předtisková korektura

korektura textu před vydáním v jeho předtiskové verzi z hlediska typografické úpravy a typografických chyb. Používá se u textů určených k publikaci.

Post-editing / korektura strojového překladu

Řada firem již v dnešní době využívá volně dostupné a profesionální strojové překladače, které jim poskytují dostatečné použití v rámci interních procesů. Pokud chce firma své překlady sdílet s veřejností, je třeba tyto texty nejdříve nechat upravit profesionálním překladatelem.

Proč je nutný Post-editing / korektura strojového překladu?

Neupravený MT/strojový překlad může obsahovat vážné nedostatky, jako je záměna významu, vypuštění slov či částí textu, nejednotná terminologie atd. Z toho důvodu je třeba strojový překlad pečlivě odkontrolovat.

Jazykový styl strojového překladu je velice jednoduchý, doslovný až strohý. U překladů, kde je potřeba použít kreativní styl (prezentační materiály, webové stránky apod.) je proto vhodné tento MT/strojový překlad pečlivě upravit vzhledem k zamýšlenému použití.