Východoevropské

Ruština:

Jako úřední i dorozumívací jazyk carského Ruska se ruština rozšířila po obrovské rozloze východní Evropy a severní Asie. Významné rusky mluvící menšiny žijí doposud i v mnoha jinak většinově jinojazyčných zemích, které po rozpadu Sovětského svazu získaly nezávislost.
V mnoha zemích světa, včetně USA a Západní Evropy, si zájemci o slovanské jazyky volí nejčastěji ruštinu jako první z těchto řečí pro své sebevzdělávání.
Ruština je oficiálním jazykem v Rusku, Bělorusku, Kazachstánu a Kyrgyzstánu, dále též v moldavském Podněstří a Gagauzsku v Abcházii a Jižní Osetii.
Překlady a tlumočení – Ruština

Ukrajinština:

Ukrajinština je úředním jazykem druhého největšího evropského státu Ukrajiny. Ve východní a jižní části jejího území si ovšem konkuruje s ruštinou, ukrajinsky se tam mluví hlavně na venkově. Na Donbasu a na Krymu je používanější ruština (na Krymu ukrajinský jazyk považuje za mateřský malá část obyvatel), avšak ve střední, a především v západní části země ukrajinština převažuje zcela jednoznačně.
Překlady a tlumočení – Ukrajinština

Bulharština:

Bulharština je jihoslovanský jazyk zapisující se cyrilicí. Nejblíže má k makedonštině. Kromě Bulharska se bulharsky mluví i v mnoha dalších zemích, kam v minulosti Bulhaři emigrovali. Celkový počet mluvčích se odhaduje na 9 miliónů.
Překlady a tlumočení – Bulharština

Rumunština a Moldavština:

Rumunština je románský jazyk s asi 25 miliony mluvčími. Kromě Rumunska jím hovoří také v oblasti Vojvodina v Srbsku. V Moldavsku je rumunština z historických a politických důvodů nazývána moldavštinou.
Překlady a tlumočení – Rumunština

Maďarština:

Maďarština je ugrofinský jazyk, kterým se hovoří v Maďarsku, v částech srbské Vojvodiny, na jihu Slovenska, na jihu ukrajinské Zakarpatské oblasti, v částech rakouské spolkové země Burgenlandu, na severozápadě Rumunska a v částech Chorvatska. Maďarsky mluví celkem zhruba 13,3 milionů lidí.
Maďarština není s žádným jazykem příliš srozumitelná.
Předci dnešních Maďarů sami sebe označovali jako ty, kteří mluví („magyar“).
Toto označení pak v různých podobách přešlo i do některých jiných jazyků, včetně češtiny. Většina evropských jazyků však převzala jméno z označení ungri (latinsky Hungari).
Překlady a tlumočení – Maďarština