Předtiskové korektury textů

Korektura textu před vydáním v jeho předtiskové verzi z hlediska typografické úpravy a typografických chyb. Používá se u textů určených k publikaci.