Soudní tlumočení

Soudní tlumočení je záležitostí zkušených a prověřených tlumočníků, kteří jsou registrováni příslušným krajským soudem ČR a mají pro tuto činnost speciální oprávnění. Pokud takového tlumočníka, navíc se zázemím stabilní a zkušené překladatelské agentury hledáte, rádi vám pro vás vybereme z naší databáze toho nevhodnějšího. Služby soudních tlumočníků jsou nezbytné v řadě případů, nejčastěji se s ním můžete setkat při oficiálních ceremoniích, jako jsou svatby.

Ve velkém městě, jako je Brno, není o mezinárodní akce nouze. Spolehlivý tlumočník, který zajistí perfektní soudní tlumočení, je proto nezbytností. Pokud budete tlumočníka potřebovat pro tlumočení ve specifickém oboru, pro dosažení co nejlepšího překladu nám předem pošlete podklady pro jeho odbornou přípravu. Pro efektivní komunikaci a zajištění hladkého průběhu soudního tlumočení nám zašlete i kontakt na osobu, která nám poskytne informace o průběhu tlumočení, i na člověka, na kterého se můžeme obracet s odbornými dotazy.

Tlumočník je registrován příslušným krajským soudem ČR a má pro tuto činnost udělené oprávnění.