Post-editing / korektura strojového překladu

Řada firem již v dnešní době využívá volně dostupné a profesionální strojové překladače,
které jim poskytují dostatečné použití v rámci interních procesů. Pokud chce firma své
překlady sdílet s veřejností, je třeba tyto texty nejdříve nechat upravit profesionálním
překladatelem.

Proč je nutný Post-editing / korektura strojového překladu?

Neupravený MT/strojový překlad může obsahovat vážné nedostatky, jako je záměna
významu, vypuštění slov či částí textu, nejednotná terminologie atd. Z toho důvodu je třeba
strojový překlad pečlivě odkontrolovat.

Jazykový styl strojového překladu je velice jednoduchý, doslovný až strohý. U překladů, kde
je potřeba použít kreativní styl (prezentační materiály, webové stránky apod.) je proto vhodné
tento MT/strojový překlad pečlivě upravit vzhledem k zamýšlenému použití.