Ceník překladatelských služeb

Cena za překladatelské služby

Cena se odvíjí od následujících faktorů:

– typ překladu: standardní či soudně ověřený překlad

– účel překlad (u textů určených k publikaci se doporučuje navíc korektura rodilým mluvčím a následně i předtisková korektura)

– odbornost

– množství (u většího množství je poskytována množstevní sleva)

– termín (při delších termínech bývá cena nižší)

– opakovatelnost (u dokumentů, kde se určité segmenty opakují, lze využívat překladové paměti, čímž se výsledná cena snižuje)

Kalkulace ceny:

Pokud budete chtít znát předem přesnou cenu, zašlete nám dokument k nacenění. Můžete jej poslat v jakémkoliv formátu, buď z naší stránky „Kalkulace“ nebo přímo na e-mail [email protected]. V případě objemnějších souborů můžete využít např. služby www.uschovna.cz. Obratem Vám vyhotovíme cenovou nabídku. Nezapomeňte uvést přímý kontakt na Vás (e-mailovou adresu, telefon).

Způsob účtování:

  • Podle počtu normostran cílové jazyka

nebo

  • Podle počtu slov zdrojového jazyka (používá se při překladech s použitím CAT nástrojů)

Základní pojmy:

Normostrana (NS) – Je to jedna strana o 30 řádcích po 60 úhozech. Dohromady má 1800 znaků. Počet normostran v MS Word získáte jako součet slov a znaků bez mezer děleno 1800.
Fyzická strana – Jedna strana dokumentu určeného ke zpracování bez ohledu na množství textu a velikosti.

Slevy:                  

V případě dlouhodobější spolupráce a opakování textů použijeme CAT nástroje, které umožní vytvořit překladovou paměť. Tímto způsobem je zajištěna terminologická jednotnost u všech překladů, a navíc je účtován pouze nový text. Ve výsledku to může zlevnit překlad až o 50 %.

Fakturace

Standardně účtujeme souhrnně za každý měsíc, pokud klient nepožaduje jinak. Splatnost faktury je 14 dní, u stálých zákazníků volíme individuální režim.