Běžné evropské

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území dnešní Anglie. Je třetím nejrozšířenějším mateřským jazykem na světě. V mnoha zemích je jedním z úředních jazyků (Indie, Kanada, Jihoafrická republika).
Jako dorozumívací prostředek je angličtina užívána mezi lidmi z různých zemí, kteří si navzájem nerozumí, a angličtinu používají jako mezinárodní dorozumívací prostředek.
Z toho důvodu se vyvinulo mnoho mutací angličtiny – jako důsledek míchání s jazykem dané země.
Překlady a tlumočení – Angličtina

Němčina

Němčina je západogermánský jazyk.
Tímto jazykem hovoří přibližně 190 milionů lidí na celém světě. V Evropě je z hlediska počtu rodilých mluvčích němčina s asi 100 miliony mluvčími druhým nejrozšířenějším jazykem po ruštině.
Překlady a tlumočení – Němčina

Italština

Italština je románský jazyk, kterým mluví odhadem až 126 milionů lidí. Italština byla americkou CNN několikrát zvolena jako nejkrásnější jazyk světa.
Italština je úředním jazykem v Itálii, San Marinu a švýcarských kantonech Ticino a Grigioni. Je také po latině druhým oficiálním jazykem ve Vatikánu a v některých částech Slovinska a Chorvatska, kde jsou italské menšiny.
Překlady a tlumočení – Italština

Francouzština

Francouzština (dříve též nazývaná franština) je románský jazyk, kterým se hovoří především ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Kanadě a v mnoha zemích v Africe.
Z francouzštiny pochází velká část mezinárodních slov – až 70 % slov v dnešní angličtině má francouzský (a zprostředkovaně přes francouzštinu vlastně latinský) původ. Francouzština je mezinárodním diplomatickým jazykem, komunikačním jazykem EU, NATO, OSN a dalších podobných organizací, dnes je však postupně vytlačována angličtinou.
Překlady a tlumočení – Francouzština

Španělština

Španělština (neboli kastilština) je jeden z nejrozšířenějších světových jazyků. Spadá do kategorie románských jazyků. Španělština je úředním jazykem ve Španělsku, ve většině států Jižní a Střední Ameriky a v Rovníkové Guineji, velmi rozšířená je také ve Spojených státech, na Filipínách a v mnoha dalších zemích světa. Počet rodilých mluvčích se pohybuje okolo 400 miliónů.
Překlady a tlumočení – Španělština

Portugalština

Portugalština jako západní románský jazyk spadá do iberorománské větve, spolu se španělštinou, katalánštinou a galicijštinou. Portugalština se rozšířila po světě v průběhu 15. a 16. století, když si Portugalsko vytvořilo svou koloniální říši.
Překlady a tlumočení – Portugalština

Nizozemština

Nizozemština je západogermánský jazyk, kterým hovoří asi 24 milionů lidí na celém světě. Někdy se používá nepřesné označení holandština, které ale může označovat také dialekty provincií Severní a Jižní Holandsko. „Vlámština“ je označení pro mluvenou nizozemštinu ve Vlámsku.
Překlady a tlumočení – Nizozemština

Polština

Polština patří mezi západoslovanské jazyky.
Spadá do rodiny jazyků indoevropských. V 10. století byly čeština a polština v podstatě stále jeden jazyk, pak se začaly rozcházet, ale ještě ve 14. století si Češi a Poláci bez problémů rozuměli. Řada církevních slov je podobná češtině i z toho důvodu, že Poláci přejali křesťanství od Čechů.
Odhaduje se, že polský jazyk je mateřským jazykem asi 44 milionů lidí. Polsky se mluví nejen v Polsku, ale i na územích sousedních států s polskou menšinou – v Čechách (Těšínsko), na Slovensku, Ukrajině, v Bělorusku, v Litvě.
Překlady a tlumočení – Polština