CAT

Při překladech využíváme CAT nástroje. CAT je zkratka pro počítačem podporovaný překlad (Computer-Aided Translation), tedy pro překládání za použití speciálního softwaru. Jde o databázové programy pro profesionální překladatele, nikoliv o strojové překladače.

Překladové paměti: pokud se v překládaném textu opakují věty (a to doslovně nebo s menšími obměnami), CAT program je rozpozná a nabídne překladateli předchozí znění překladu. Tím se překladatelský proces urychluje a zlevňuje. Za opakované věty se účtuje podstatně nižší cena.

Terminologické databáze: program zabezpečí terminologickou jednotnost, a to zejména u rozsáhlých či dlouhodobých projektů (i v případě, kdy na překladu pracuje více překladatelů).

Používaný software: Trados, Transit