Úspěšný audit

Naše společnost je certifikovaná podle nejpřísnějších standardů pro poskytování překladatelských služeb – ISO 17100:2015 a podle normy ISO 9001:2015 (Systém řízení kvality). V dubnu letošního roku proběhl dozorový audit. Při hodnocení auditu byla konstatována vysoká odborná způsobilost všech interních i externích pracovníků a že integrovaný systém řízení je plně funkční.